EN
košík

Novinky a články

Na francouzské
vlně

Hlavní programovou osu 68. mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro bude tvořit francouzská hudba se špičkovými francouzskými tělesy a interprety. Připomeneme si tak déle než sedm století trvající kontakty s kulturními tradicemi světové hudební velmoci, které spolu s hudbou sousedních německy mluvících zemí ovlivňovaly domácí hudební život už od doby, kdy českým zemím vládl Jan Lucemburský. Na jeho pražském dvoře dlouhodobě působil „poslední z truvérů“ Guillaume de Machaut a naopak mnozí z našich předchůdců jako pražští biskupové Jan IV. z Dražic nebo Jan z Jenštejna nabyli hudební vzdělání ve Francii, kde už ve 14. století našlo uplatnění také mnoho českých hudebníků dávno předtím než se její metropole Paříž stala působištěm Jana Ladislava Dusíka, jeho věkového vrstevníka Antonína Rejchy a dalších českých umělců.


V rámci této programové dominanty příštího ročníku tak zazní erbovní dílo české hudby, cyklus symfonických básních Bedřicha Smetany Má vlast, poprvé v provedení francouzských umělců – Orchestre Philharmonique de Radio France. V čele tohoto prestižního evropského rozhlasového tělesa, které letos oslavilo 75. výročí svého založení, stane při této příležitosti jeho častý host, sedmapadesátiletý rodák z kanadského Toronta Peter Oundjian. Po Lovro von Matačićovi, Wolfgangu Sawallischovi, Oskaru Danonovi, Gustavu Kuhnovi, Ken-ichiro Kobayashimu, Christianu Armingovi, siru Charlesi Mackerrasovi a naposledy Vasiliji Petrenkovi se tak této pocty dostane dalšímu zahraničnímu dirigentovi. V předvečer pražských zahajovacích koncertů vystoupí Peter Oundjian s orchestrem 10. května ve slavném pařížském La Salle Pleyel s vybranými větami Smetanova cyklu a zmíněnou skladbou Kryštofa Mařatky, kterou v Praze uslyšíme na jejich třetím večeru 14. května v sousedství Violoncellového koncertu Camilla Saint-Saënsa v provedení Victora Juliena-Laferriera a slavného Ravelova Bolera.


Reprezentativní výběr z francouzské orchestrální hudby tvoří bezezbytku náplň večera Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK s dirigentem Jean-Claudem Casadesusem s díly Camilla Saint-Saënse, Maurice Ravela a Francise Poulenca. Obdobně uvede Slovenská filharmonie se svým francouzským uměleckým ředitelem Emmanuelem Villaumem a hostujícím houslistou Augustinem Dumayem Ravelovy Vznešené a tesklivé valčíky, jeho houslový koncert La Tzigane a Symfonii d moll Césara Franka.

Na slavnostním koncertu k 150. výročí založení Umělecké besedy přednese Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Ondrejem Lenárdem slavnou Fantastickou symfonii Hectora Berlioze, jehož čestné členství ve slavném českém spolku je dalším stvrzením francouzsko-českých vztahů.

Jiné oblíbené dílo téhož skladatele Římský karneval si na úvod koncertu ke svým osmdesátinám se stejným rozhlasovým tělesem vybral dirigent Libor Pešek. Večer legendárního pařížského Ensemble intercontemporain připomene hudbu jeho zakladatele Pierra Bouleze (Dérive).


Hudba Saint-Saënse zazní kromě koncertu pařížského rozhlasového orchestru a nokturna flétnistky Žofie Vokálkové ještě v houslovém recitálu současného koncertního mistra České filharmonie Josefa Špačka. Francouzské interpretační umění bude dále zastoupeno recitálem houslového virtuóza Renauda Capuçona. „Zlatý věk“ rozmachu francouzské kultury v éře panování Ludvíka XIV. připomene vítězka letošní cembalové soutěže Pražského jara Alexandra Něpomnjaščaja provedením skladeb jeho dvorního skladatele a varhaníka Françoise Couperina.


Ve spolupráci Generální partner Oficiální partner Generální mediální partner Partner festivalu
Ve spolupráci Ministerstvo kultury Generální partner Generální mediální partner Oficiální partner Innogy Generální mediální partner Partner festivalu Praha