košík

Interpretační soutěž 2015

Skrýt Obory a termíny

67. mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro, člen Světové federace mezinárodních hudebních soutěží v Ženevě, se uskuteční v době od 7. do 15. května 2015 v Praze v oborech FLÉTNA a KLARINET.

Skrýt Podmínky pro účast v soutěži

Soutěž je určena pro umělce všech národností, kteří:

  • splňují věkový limit do 30 let (tj. jsou narozeni po 7. 5. 1985 včetně)
  • v Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro dosud nezískali v příslušném oboru 1.cenu

 

Skrýt Přihláška do soutěže

Zájemci o účast v soutěži se přihlásí přes webovou přihlášku, připojí portrétní fotografii vhodnou k reprodukci, nahrávku skladeb pro předkolo dle specifikace níže a případně další přílohy.

Přihláška musí obsahovat tyto přílohy:

  • nesestřihanou audionahrávku (formát WAV, FLAC, MP3, OGG, M4A, případně CD nebo minidisk) – s technicky kvalitní nahrávkou skladeb, které jsou uvedeny v části "Repertoár" těchto podmínek. Kvalita nahrávky musí mít profesionální parametry. Výběr kandidátů, kteří se budou moci zúčastnit soutěže v Praze, bude prováděn na základě této nahrávky a bude anonymní a v náhodném pořadí. Současně přiložte potvrzení pedagoga či jiné umělecké osobnosti (ev. zvukového režiséra), který ručí za autentičnost nahrávky. V případě nedodržení stanoveného programu nahrávky, budete diskvalifikován(a).
  • kopii rodného listu nebo dokladu totožnosti
  • portrétní fotografii, vhodnou k reprodukci (min 300dpi). Fotografii v digitální formě vypalte na označené CD nebo nahrajte on-line spolu s přihláškou. Soubor s fotografií před nahráním pojmenujte svým celým jménem, tištěnou fotografii čitelně podepište.
  • potvrzení o zaplacení administrativního poplatku (náklady spojené s registrací a předkolem) EUR 25,– na účet „Pražské jaro“, č. 3633372/0800 u České spořitelny, IBAN CZ64 0800 000­0 0000 03633372, B.I.C. GIBACZPX (zájemci o platbu v Kč se spojí se sekretariátem ohledně jiného čísla účtu).
    Platba v hotovosti možná pouze ve výjimečných případech po předchozí domluvě se sekretariátem.
    Administrativní poplatek je možné zaplatit také online přímo z přihlášky prostřednictvím služby PayPal.

Vytištěná verze, řádně vyplněná a podepsaná, bude zaslána s případnými přílohami, které nebyly odeslány elektronicky, na adresu:

Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro
Hellichova 18
118 00 Praha 1
Česká republika


Uzávěrka přihlášek – 1. prosince 2014
(Kritérium je datum poštovního razítka.)

Do 20. ledna 2015 bude kandidátům přijatým do soutěže (tj. úspěšným ve výběrovém předkole) zasláno elektronickou poštou oznámení o přijetí. Obdrží-li kandidáti tuto zprávu, zašlou nejpozději do 15. února 2015 účastnický poplatek EUR 75,- na účet soutěže. Poté budou přijatým kandidátům zaslány dopisy se všemi informacemi týkajícími se průběhu soutěže, jakož i notový materiál povinné skladby.
Zápisné je nevratné.

Tyto soutěžní podmínky byly vypsány v souladu se Soutěžním řádem Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro ze dne 3. března 2009. Soutěžní podmínky jsou vydávány v jazyce českém, anglickém, francouzském a německém. V případě sporu platí jako autentický text český.

Zobrazit Časový rozvrh
Zobrazit Odborná porota
Zobrazit Ceny a koncertní vystoupení
Zobrazit Soutěžní repertoár
Zobrazit Ubytování
Ve spolupráci s Ministerstvo kultury Generální partner Česká spořitelna Oficiální partner RWE Hlavní mediální partner Partner festivalu Praha