EN
košík

Interpretační soutěž 2016

Velmi si vážíme Vašeho zájmu o účast v mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro. Vaše zařízení však není bohužel podporováno. Formulář, prosím, vyplňte prostřednictvím tabletu či počítače.

Děkujeme za pochopení

Zvolte nástroj:

1) Osobní údaje

Pohlaví:

2) Trvalá adresa

3) Adresa od 1. 2. do 7. 5. 2014

Stejná jako má trvalá adresa.

4) Hudební vzdělání

5) Účast na mezinárodních hudebních soutěžích

Vložte kopii nebo potvrzení diplomu. Prosíme, nepřikládejte již další materiály (kritiky, prospekty atd.).

6) Repertoár pro klavír

Výběrové předkolo

Nahrávka v délce cca 15 minut, která musí obsahovat jednu z etud Franze Liszta a jednu skladbu Fryderyka Chopina z I. kola – skupiny (4).

 1. Franz Liszt
  Název skladby, katalogové číslo:
 2. Fryderyk Chopin – výběr jedné ze skladeb:

I. kolo:

Kandidát sestaví svůj program v trvání cca 20 minut, který složí z těchto nabízených skladeb. Každá skupina (1 – 4) musí být zastoupena jednou skladbou.

 1. Domenico Scarlatti: jedna ze sonát (bez repetic)
  Název skladby, katalogové číslo:
 2. Jedna z těchto etud:
 3. Výběr jedné ze skladeb:
 4. Fryderyk Chopin – výběr jedné ze skladeb:

II. kolo:

Kandidát si sestaví dramaturgicky zajímavý recitál v trvání 40 – 45 minut:

V tomto recitálu přednese soutěžící povinně skladbu napsanou pro MHS Pražské jaro 2016 v trvání cca. 5 minut (autor Adam Skoumal) a dále minimálně jednu sonátu od těchto autorů: Joseph Haydn nebo Wolfgang Amadeus Mozart nebo Ludwig van Beethoven. Soutěžící nesmí opakovat skladbu, kterou již přednesl v prvním kole.

 1. Adam Skoumal: skladba pro MHS Pražské jaro 2016
 2. Povinně předepsaná sonáta
 3. Další skladba / skladby do požadované délky recitálu:

Při nedodržení spodního časového limitu může být kandidát diskvalifikován, při překročení může porota soutěžní vystoupení ukončit.

Finále (ve spolupráci se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy  FOK, dirigent Petr Altrichter)

 1. Jeden z těchto koncertů:

Hra zpaměti je povinná ve všech kolech.

Soutěžní repertoár, který kandidát uvede v přihlášce, je závazný a nelze jej měnit. Pozdější změny nebo nedodržení povinného repertoáru jsou důvodem k diskvalifikaci.

7) Přihlašovací údaje

Zvolte si své přihlašovací údaje. Pomocí těchto údajů se budete moci později přihlásit a editovat svou přihlášku.

Ve spolupráci Generální partner Generální mediální partner Oficiální partner Partner festivalu
Ve spolupráci Ministerstvo kultury Generální partner Generální mediální partner Generální mediální partner Oficiální partner RWE Partner festivalu Praha