CZ
CZ search Cart

Contact

Show on map Contact form
*
*
  
Pražské jaro, o. p. s.
Hellichova 18
118 00 Praha 1
IN:   25773194
TIN: CZ25773194
Tel:  +420 257 312 547
Fax: +420 257 313 725
Information about programme:
+420 257 314 040
Booking information:
277 012 677

Contacts persons:
Ing. Roman Bělor
director
belor@festival.cz
MgA. Pavel Trojan Jr.
public relations
trojan@festival.cz
Mgr. Jana Mrlíková
financial services
mrlikova@festival.cz
MgA. Magdalena Nováčková
fundraising
novackova@festival.cz
MgA. Katarína Fišerová
marketing
fiserova@festival.cz
Jacquelina Kohoutová
financial services / tickets
kohoutova@festival.cz
MgA. Kateřina Bačová
Artists Board Secretary
bacova@festival.cz
Petra Drtinová
production
drtinova@festival.cz
Jiří Konopásek
production
konopasek@festival.cz
Ondřej Zelenka
production
zelenka@festival.cz
Michal Vencl
competition secretary
vencl@festival.cz
Jarmila Nedvědová
competition
nedvedova@festival.cz
Veronika Dernerová
competition
dernerova@festival.cz
PhDr. Alena Svobodová
archives
svobodova@festival.cz

Bank account

Bank account number (CZK)
77 55 55 22 / 0800
Bank: Česká spořitelna, a.s.,
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
IBAN: CZ 1008 000 000 000 0 77 55 55 22
BIC/SWIFT: SWIFT: GIBACZPX

Bank account

Bank account number (EUR)
36 333 72 / 0800
Bank: Česká spořitelna, a.s.,
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
IBAN: CZ 6408 000 000 000 00 36 333 72
BIC/SWIFT: SWIFT: GIBACZPX

Bank account

GBP Bank Account
68 130 02 / 0800
Bank: Česká spořitelna, a.s.,
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
IBAN: CZ98 0800 0000 0000 0681 3002
BIC/SWIFT: SWIFT: GIBACZPX

Friends of the Prague Spring:

E-mail: pratele@festival.cz
Tel: +420 257 314 040

99 00 44 22 / 0800
Bank: Česká spořitelna, a.s.,
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
IBAN: CZ71 0800 000­0 0000 99004422
BIC/SWIFT: SWIFT: GIBACZPX

International competition:

E-mail: competition@festival.cz
Tel: +420 257 313 033